Tel.: 8-640-35405 ... El. p.: info@kaselita.lt

Inžinerinių tinklų statyba

---

Inžinerinių tinklų statyba    Žiūrėti kitas mūsų teikiamas paslaugas

Statome ir renovuojame komunalinius ir vietinius inžinerinius tinklus:


 • Lauko inžinerinius tinklus – vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų šalinimo
 • pastatų inžinerines sistemas – vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų šalinimo
 • vandens ėmyklų ir vandens ruošyklų statinius
 • nuotekų valyklų statinius
 • gaisrinio vandentiekio statinius
 • siurblines
 • vandens apskaitos mazgus

Priimame užsakymus iš:

 • gyvenamųjų namų kvartalų vystytojų, 
 • viešojo administravimo subjektų,
 • inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų

Statybos ir renovavimo procesų metu įrengiame ir atnaujiname:

 • Savitakius nutekamuosius išvadus ir nuotakynų detales
 • Slėginius nutekamuosius išvadus ir nuotakynų detales
 • Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklas
 • Sklendes, rutulinis čiaupus, skridininius uždorius, ventilius
 • Gelžbetoninius ir p/e šulinius
 • Infiltracinius laukus

Visi inžinerinių tinklų statybos ir renovavimo darbai atliekami, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimais

 

Foto
Foto
Publikuota: 2017 kovo 13