Tel.: 8-640-35405 ... El. p.: info@kaselita.lt

Inžinerinių tinklų statyba

---

Inžinerinių tinklų statyba    Žiūrėti kitas mūsų teikiamas paslaugas

Statome ir renovuojame komunalinius ir vietinius inžinerinius tinklus:


  • Lauko inžinerinius tinklus – vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų šalinimo
  • pastatų inžinerines sistemas – vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų šalinimo
  • vandens ėmyklų ir vandens ruošyklų statinius
  • nuotekų valyklų statinius
  • gaisrinio vandentiekio statinius
  • siurblines
  • vandens apskaitos mazgus

Priimame užsakymus iš:

  • gyvenamųjų namų kvartalų vystytojų, 
  • viešojo administravimo subjektų,
  • inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų

Statybos ir renovavimo procesų metu įrengiame ir atnaujiname:

  • Savitakius nutekamuosius išvadus ir nuotakynų detales
  • Slėginius nutekamuosius išvadus ir nuotakynų detales
  • Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklas
  • Sklendes, rutulinis čiaupus, skridininius uždorius, ventilius
  • Gelžbetoninius ir p/e šulinius
  • Infiltracinius laukus

Visi inžinerinių tinklų statybos ir renovavimo darbai atliekami, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimais

 

Foto
Foto
Publikuota: 2017 kovo 13